top of page
De lecherantenne
Lecherantenne-afbeelding-1.jpg
Wat meet een Lecher antenne?

"De celenergie en celpolariteit"


Alles is energie
Als we het hebben over celenergie, dan hebben we het over de polaire krachten “-” en “+ “ zoals je die kent uit de scheikundelessen.  Tegengestelde energieën (+ en - ) trekken elkaar aan, zoals de energie tussen twee ( H+) waterstofatomen zich binden met 1 zuurstofatoom O, zodat het water vormt.

Alle materie heeft haar samenhang en bestaan te danken aan deze vorm van constante energetische wisselwerking. De meeste stoffen zijn magnetisch en elektrisch in evenwicht. Zijn ze dat niet, dan ontstaat er overdracht van energie, bijv. in de vorm van elektrische stroom of in de vorm van warmte, infrarood straling, elektromagnetische straling of ioniserende straling.

 

Energie als informatiedrager

Wanneer u een radio of tv aanzet, stemt u altijd af op een bepaalde frequentie (die overeenkomt met een bepaalde radio- of televisiezender). Deze frequentie of trilling is een basistrilling. (1 Hz = 1 trilling per seconde of 1 MHz = 1 miljoen trillingen per seconde). 

Om spraak of muziek via de radio te kunnen horen, wordt er een informatie trilling aan deze basistrilling toegevoegd, wat betekent dat


Deze basistrilling nu informatie verder draagt. Dit is vergelijkbaar met het menselijk lichaam. 

Elke cel, elk orgaan en het hele organisme, trilt zoals een zender met een bepaalde basistrilling in wel het TeraHertz  (THz) gebied (, waarbij specifieke organen, specifieke energie (trillingen) kunnen uitzenden die te onderscheiden zijn van de totale energie van de mens. 

De informatie (de kwaliteit, ordening, samenstelling of structuur) die de basistrilling met zich meedraagt geeft een belangrijk beeld van de gezondheidstoestand van de mens. 

Deze informatie is uiteindelijk een afspiegeling van alle processen die zich afspelen in en tussen individuele cellen in het lichaam - die “ praten” m.b.v.  bio-fotonen.

Lecherantenne-afbeelding.jpg
Lecherantenne-afbeelding-2.jpg

Wat is “ -“ en “ + “ ??
De informatie van elke elektromagnetische golf wordt bepaald door de eigenschappen van haar bouwstenen - bio - fotonen,  die bepaalde kenmerken (kwantumgetallen) hebben; waaronder een draaiing of 'spin'. Afhankelijk van de dominantie aan fotonen met links- of rechtsspin, zijn lichtfrequenties als golf ofwel links (-) ofwel rechts (+) gepolariseerd.

De lichte dominantie aan overwegend rechts polaire frequenties binnen het zichtbaar lichtspectrum, heeft er in de evolutie voor gezorgd dat men in gezonde organismen een dominantie aan rechtse polariteit kan nameten.

Dit wil zeggen dat de fotonen, de lichtdeeltjes die de communicatie tussen onze cellen verzorgen, hoofdzakelijk een rechtse spin bezitten. Zo heeft elke gezonde biologische cel, een positief geladen ('rechtsdraaiende') kern, en een negatief geladen ('linksdraaiende') celwand. 

Lecherantenne-afbeelding-3.jpg

De links draaiing van de celwand zal enerzijds de negatieve, storende linksdraaiende energieën van de buitenwereld (zoals de vrije radicalen) afstoten en anderzijds de positieve rechtsdraaiende energieën aantrekken. Deze laatste worden verder doorgevoerd naar de celkern om zo de cel te voeden (met o.a. mineralen, vitaminen en antioxidanten).

Natuurlijk gewonnen voedsel en voedingsstoffen bezitten op grond van de natuurlijke opslag van het zonlicht immers rechts polaire eigenschappen. 

 

Op grond van een linker spin van de geproduceerde fotonen, bezitten zowel technologische straling als chemische vervuiling dominant links polaire eigenschappen. 

Als in onze omgeving het natuurlijke evenwicht verstoord wordt en meer fotonen met links polariteit aanwezig zijn, zullen de cellen zich niet meer kunnen voeden en doen zich fenomenen voor zoals verzwakkingen van het immuunsysteem, het lymfestelsel etc. Bij stralingen met zeer sterke links draaiing (bv. bij gsm, umts, dect, wifi, wimax, ...) krijgen we zelfs een omkering van de celpolariteit! Voeding, antioxidanten, mineralen en vitaminen worden afgestoten en de vrije radicalen en toxines worden aangetrokken. De cellen en het lichaamssysteem raken compleet ontregeld en kunnen aanleiding geven tot de ontwikkeling van kanker (meten overwegend links polair).

Ook industriële verwerkingsprocessen en onzorgvuldig transport van bv. voeding zal ertoe leiden dat de natuurlijke rechts polariteit wordt omgekeerd, wat leidt tot een significant waardeverlies voor het organisme! Zelfs een korte blootstelling aan een onnatuurlijk veld (bv. demagnetisering in een winkel, botteling in de fabriek, transportband, vervoer,...) is daarbij voldoende. 

Celpolariteit

Celpolariteit - is de verhouding tussen de negatieve buiten en positieve binnenzijde van de cel. In een gezonde situatie is de cel meer rechts dan links georiënteerd ;   19 slagen  ( rood) /12  slagen ( blauw)

 

In de linker handgreep van de LA, bevindt zich het magneetstaafje. Hiermee kan naar keuze, een positieve (rood +) of een negatieve (blauw - ) polariteit worden ingesteld. Zo kun je desgevraagd de - of + meten. 

Dit noemen we het biomagnetisme /celpolariteit van de cel, ontdekt door Walter Kunnen. 

Het getal 19/12 = 1,583 ligt verrassend dicht bij de het getal wat we in de natuur “ de gulden snede” noemen (1,6183) = 19/11,74 

De gulden snede wordt aangeduid met het getal phi en geeft een verhouding aan. Dit wordt ook wel de Divina Proportia genoemd en betekent goddelijke verhouding.

Lecherantenne-afbeelding-4.tif
Lecherantenne-afbeelding-5.tif

We meten de werking van de - en + van een cel op een energiebaan / acupunctuurpunt. Dit geeft een goede weergave van de gezondheid van een (cel)orgaan. Is deze sterk, zwak of staat deze onder druk door bv. een onderliggende infectie? Door anamnese en systemisch een mens of dier door te meten met de lecher antenne toont zich de oorzaak van een ziektebeeld en de gewenste volgorde en snelheid van behandelen. De behandeling zelf kan bestaan uit maatregelen (bv. een bezoek aan een osteopaat of acupuncturist) en/ of de inzet van natuurlijke geneesmiddelen.

 

Hoe weten we welk middel het meest optimaal werkt? Dit is echt maatwerk!

Hierbij maken we gebruik van onze kennis van de (meest recente) middelen. Alles is en heeft energie. Een potentieel in te zetten middel dus ook. Door het middel in het energiesysteem van de cliënt te houden en vervolgens nogmaals de – en de + van een orgaan te meten komen we erachter of dit middel de celwerking vermindert, optimaliseert of echt sterk en krachtig maakt. Uiteraard streven we naar het laatste.

 

Mocht je meer willen weten over de lecher antenne en onze manier van werken volgens het Zheng systeem, kijk dan eens bij de opleidingen en workshops op onze site.

bottom of page