top of page
Wat is het Zheng meetsysteem?

Bij de behandelingen in onze praktijk maken we gebruik van het Zheng meetsysteem. Dit systeem is in 2015 door Judith Adriaansens ontwikkeld. “Zheng" betekent “Positief”.
 

Het staat voor het vertrouwen wat ik heb in de wonderlijke kracht en alwetendheid van lichaam en geest. Dat sluit naadloos aan bij wat in de wetenschap “Het Pygmalion- effect” genoemd wordt ( Rosenthal - 1963 - Cambridge Massachusetts - Harvard University);  Honderden wetenschappelijke studies hebben bewezen dat  “ Verwachting en vertrouwen een fundamentele kracht zijn in het genezingsproces”.

 

Bovendien is het positief omdat het Zheng-meetsysteem een werkmethode is die integraal werken mogelijk maakt, waardoor het beste van alle beschikbare - natuurgeneeskundig en reguliere vakgebieden kan worden samengebracht in een goede diagnose en een effectief behandelplan.
 

Het Zheng meetsysteem is een manier van meten, m.b.v. de lecher Antenne. Door bepaalde frequenties in het lichaam te meten krijgen we een integraal overzicht van wat het lichaam nodig heeft om te herstellen.
We weten zo exact wat de klachten zijn en waar ze vandaan komen. We weten zo welke behandeling van welke behandelaar of therapeut nodig is. Ook krijgen we inzicht in de duur en de timing van de behandeling.

 

 

Met het Zheng meetsysteem kunnen we zowel natuurgeneeskundige als reguliere en middelen en maatregelen meten en integreren in het behandelplan. Het kan dus goed zijn dat wij je meten en je vervolgens tevens doorverwijzen naar een osteopaat, acupuncturist of psycholoog voor de behandeling.

Dankzij het Zheng meetsysteem kunnen we rekening houden met het tempo van het lichaam. Ieder individu heeft een eigen tempo. Met het Zheng meetsysteem kan de therapeut de behandeling afstemmen op het tempo van de patiënt. Ook kunnen we rekening houden met de volgorde die het lichaam zelf aangeeft. Zo kunnen we laag voor laag genezen tot we bij de kern zijn.

 

Dankzij het Zheng meetsysteem, worden de middelen, maatregelen, volgorde en tempo dusdanig op elkaar afgestemd dat de behandeling zo min mogelijk neveneffecten veroorzaakt.

bottom of page