top of page
Zoeken

Glucobalance

Bijgewerkt op: 26 feb. 2021

Glucobalance zetten we in wanneer de alvleesklier niet in staat blijkt om de glucosespiegel in het bloed te handhaven- stabiel te houden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Voor het optimaal functioneren van de controle regelsystemen in het lichaam zijn vele essentiële voedingsstoffen noodzakelijk zoals vitamine E, mineralen chroom, zink en vanadium. De Glucobalance voorziet daarin en kan daarmee perfect ondersteunen in het handhaven van de glucosespiegel in het bloed - welke om enigerlei reden verstoord is geraakt.

De alvleesklier is een complex, onmisbaar en onvervangbaar orgaan. De alvleesklier heeft een intensieve samenwerking met maag, lever, hypothalamus, hypofyse, bijnieren en schildklier.

Het orgaan bestaat uit 2 nauw met elkaar samenwerkende onderdelen:* Het endocriene deel : de eilandjes van Langerhans produceren de hormonen - insuline ( beta cellen) & glucagon ( alpha cellen) en somatostatine ( delta cellen) - Insuline en glucagon zijn verantwoordelijk voor resp. het verlagen, verhogen de suikerspiegel in het bloed en de somatostatine voor het remmen van de hormoonproductie. Daarnaast wordt verondersteld heeft insuline ook een taak heeft in het herstel/beschermen van “de mond van de alvleesklier” . Aangezien de door de alvleesklier geproduceerde enzymen niet enkel de eiwitten uit het voedsel verteren maar ook hun effect hebben op het weefsel van de alvleesklier als orgaan zelf ;

* het exocriene deel :produceert enzymen, te weten Amylase ( suikervertering) , Lipase ( vetvertering ) en Trypsine ( eiwit vertering), die grotendeels in de darm worden geactiveerd.


In de praktijk blijkt dat beide onderdelen van de alvleesklier niet onafhankelijk van elkaar werken. en moeten bij gebleken disfunctioneren van de alvleesklier, ook altijd gekeken worden naar de lever en maag. Als het ene deel in onbalans is, heeft dat direct effect op de gezondheid van het andere deel - en dus op spijsvertering en welzijn van het dier in zijn geheel .

Dat betekent dan ook dat beide orgaan onderdelen op hun functioneren moeten worden gecheckt, alvorens middelen worden ingezet.

Binnen J&A werken we volgens het Zheng meetsysteem - een behandelsysteem waarmee we in staat zijn een lichaam, laag voor laag te laten aangeven wat er, wanneer in welke volgorde en snelheid , kan worden hersteld, wat er, om welke reden dan ook verstoord geraakt is. Daarbij gaan we niet uit van standaarden; In de zin van “ bij probleem A, zet je dat middel in. En bij probleem B een ander.


We meten exact uit m.b.v. de Lecher Antenne welk middel leidt tot, bij voorkeur structureel herstel. Soms zijn er middelen ter tijdelijke ondersteuning nodig ; denk bijv. aan het hoge fructaan in het gras, tijdens deze ijzige kou, waarbij het lichaam wat hulp kan gebruiken van bijv. glucobalance om dit te kunnen verwerken, de suikerspiegel te balanceren.


In de dagelijkse praktijk komen we zowel bij hond, kat als paarden veel pathologieën tegen waarbij de suikerstofwisseling, al dan niet blijvend, verstoord is geraakt:

De klassieke symptomen zijn meer plassen //drinken, spierzwakte, misselijkheid, slecht genezende infecties, vermoeidheid, dehydratie, gewichtsverlies en verminderd zicht.


Diabetes Type 1 en 2 worden veroorzaakt doordat beta cellen afsterven en er te weinig insuline wordt geproduceerd; Daarnaast zijn omgevingsfactoren een grote rol in het ontstaan van symptomen. Hierbij kan gedacht worden aan infecties, te weinig zink en overmatige inname van nitriet en nitrose verbindingen.

Naast een te lage productie van insuline kan er ook sprake zijn van gebrekkige opname ; insuline resistentie. Dit wordt voorafgegaan door de overmatige productie van insuline door de beta cellen. bijv tgv langdurig stress, overdadig/-matig eten en niet passende voeding. De langdurig hoge insuline productie leidt uiteindelijk tot uitputting van de betacellen en hyperglycemie. Overgewicht, te weinig beweging , onvolwaardige voeding, zijn belangrijke risicofactoren.


Het symptoom “ Verstoorde suikerstofwisseling “ kan dus verschillende oorzaken hebben. En het is dan ook van groot belang om de oorzaak van het symptoom te achterhalen. Zodat er kan worden gewerkt aan structureel herstel van het lichaam. Daarbij moet naast de inzet van de juiste middelen zeker in dit geval, ook aandacht zijn voor voeding en (stal)management.

De Gluco Balance is een veelzijdig product wat goed past in het plan ter behandeling van diabetes 1 en 2, insuline resistentie, en zwangerschaps diabetes ; Het draagt bij aan herstel van een verstoorde (suiker)stofwisseling en/of energie huishouding, Het product is een aanvullend voedingssupplement dat bijdraagt aan het gevoeliger worden van de receptoren voor insuline waardoor de glucose opname verbeterd wordt.

Glucobalance zet ik in, in onderstaande situaties. Soms is het als een pleister; om het symptoom te tijdelijk te stoppen, ter ondersteuning van het lichaam om een periode door te komen. Of wetende dat het lichaam vermoedelijk niet meer kan herstellen; situatie 1, 2,3 & 5. Soms kun je het inzetten ten behoeve van structureel herstel van de alvleesklier die in onbalans geraakt, is bijvoorbeeld na een infectie- situatie 4.

In alle gevallen geldt dat steeds weer individueel gecheckt moet worden of het de juiste keuze is. Onderstaande situaties zijn geen behandeladviezen- sec. mogelijke differentialen waarbij je kan denken aan de inzet van glucobalance.

1. Igv prednison gebruik; het gebruik van prednison heeft als gevolg van er een overmaat aan insuline wordt geproduceerd - wat kan leiden tot het ontwikkelen van diabetes.

2. Voeding correctie - stofwisselings ondersteuning bij mn schrale rassen, paardenop een te vette wei

3. Dieren met cushing

4. Herstel na infectie

5. Ondersteuning van alvleesklier bij oudere dieren ;

Comments


bottom of page